Czyżak, Agnieszka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska