Świrkowski, Andrzej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań