Radecka, Aniela, Uniwersytet Wrocławski, Polska

  • Porównania Tom 20 Nr 1 (2017) - IMAGOLOGIA, POSTKOLONIALIZM, FEMINIZM
    POŻEGNAĆ BEREHYNIĘ. LITERACKIE PRÓBY DEMITOLOGIZACJI STEREOTYPOWEGO OBRAZU UKRAINKI NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH UKRAIŃSKIEJ PROZY KOBIECEJ PO 1991 ROKU
    Abstrakt  PDF