Przybysz, Anna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska