Spinek-Bomke, Anna

  • Porównania Tom 18 (2016) - JAPOŃSKA LITERATURA KLASYCZNA I JEJ ZWIĄZKI Z ZACHODEM
    Problem tożsamości w literaturze okinawskiej XX wieku (na przykładzie opowiadań Posterunkowy Ukuma Ikemiyagiego Sekihō i Matki, kobiety Nakandakari Hatsu)
    Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI