Gromadzka, Beata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska

  • Porównania Tom 20 Nr 1 (2017) - IMAGOLOGIA I EDUKACJA
    OBCOŚĆ I SWOJSKOŚĆ W PRZESTRZENI SZKOŁY I DOMU. OBRAZY NASTOLETNICH IMIGRANTÓW I REEMIGRANTÓW W WYBRANYCH POWIEŚCIACH DLA MŁODZIEŻY Z POCZĄTKU XXI WIEKU (PO ROKU 2004)
    Abstrakt  PDF