Gromadzka, Beata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland