Czyk, Denis, Krzemieniecki Obwodowy Humanistyczno-Pedagogiczny Instytut im. Tarasa Szewczenki