Grzelak, Eliza, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland