Greg Grzegorz Lewicki, Greg Grzegorz Lewicki, Polski Instytut Ekonomiczny, Poland