Gosk, Hanna, Uniwersytet Warszawski

  • Porównania Tom 15 (2014) - POLSKI TRANSFER POSTKOLONIALNY
    Niechciana ciągłość/chciana nieciągłość. Literackie echa obecności dyskursu PRL-owskiego w rzeczywistości III RP z jej resentymentem opresjonowanej peryferii
    Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
  • Porównania Tom 13 (2013) - MIĘDZYTEKSTY
    "Kto ty jesteś? Polak mały…” Transformacja znaczenia pojęć: „obcy”, „ojczyzna” w prozie polskiej po roku 1989.
    Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI