Rusnák, Július, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja