Czernik, Jakub, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska