Galant, Jan

  • Porównania Tom 10 (2012) - RECENZJE
    ODWILŻ I POEZJA (Janusz Detka, Wiersze polskiej „odwilży” (1953–1957). Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistycz- no-Przyrodniczego Kielce 2010, ss. 256)
    Szczegóły