Poliszczuk, Jarosław, Uniwersytet im. B. Grinczenki