Roszak, Joanna, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, Polska