Smyczyńska, Katarzyna, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska