Ćwiklak, Kornelia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska