Ćwiklak, Kornelia, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza