Praczyk, Małgorzata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska