Praczyk, Małgorzata, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)