Sikorska, Magdalena, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska

  • Porównania Tom 19 (2016) - STUDIA NAD „ALICJĄ W KRAINIE CZARÓW” LEWISA CARROLLA
    Czytając Alicję w Krainie Czarów Lewisa Carrolla w surrealistycznym zwierciadle Anthony’ego Browne’a.
    Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI