Riabchuk, Mykola, Instytut Badań Politycznych i Etnonarodowych Ukraińskiej Akademii Nauk