Rusiecka, Natalia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska