Pressto.

Porównania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 11 (2012) „Nie masz już, nie masz w Polsce żydowskich miasteczek”. Nostalgiczny mit stosunków polsko-żydowskich w historiografii regionalnej – rekonesans Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Bartłomiej Krupa
 
Vol 11 (2012) Po(st)graniczne narracje miejskie. Literackie re-konstrukcje żydowskiego Szczecina Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Paweł Wolski
 
Vol 12 (2013) Stawiając opór nieistnieniu. Ruta Tannenbaum Miljenko Jergovicia jako narracja posttraumatyczna Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Kinga Sewior
 
1 - 3 z 3 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo