Pressto.

Porównania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 19 (2016) On the Imagological Reflection of The Tinker Topos in the Librettos of J.K. Chmelenský and K. Želenský (“Image of The Neighbour” in the 19th Century´s Czecho-Slovak Cultural Relations) Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Anna Zelenková
 
Vol 19 (2016) A Comparatist Perspective in Intercultural Research and Imagology Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Miloš Zelenka
 
Vol 11 (2012) Rosja i Europa Środkowa w geografii symbolicznej i literackiej (uwagi imagologiczne) Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Miloš Zelenka
 
Vol 14 (2014) Stereotypizacja obrazu Polaków w literaturze ukraińskiej na początku XX wieku z uwzględnieniem współczesnych reminiscencji Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Ryszard Kupidura
 
1 - 4 z 4 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo