Pressto.

Porównania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 22 (2018) DVĚ STOLETÍ ČESKÉHO OBJEVOVÁNÍ RUSKA. OBROZENSKÉ CESTOPISY Abstrakt  PDF (Čeština)
Martin Tomášek
 
Vol 21 (2017) ALBO BOKSER, ALBO BANDYTA: ETYCZNY OBRAZ WALCZĄCEGO CIAŁA W LITERATURZE OBOZOWEJ Abstrakt  PDF
Paweł Wolski
 
Vol 20 (2017) GORSZY CZY WYCHOWUJE? CZY W ŚREDNIOWIECZU ISTNIAŁA LITERATURA DLA DZIECI? (NA PRZYKŁADZIE KSIĘGI KU POUCZENIU CÓREK GODFRYDA DE LA TOUR LANDRY) Abstrakt  PDF
Anna Loba
 
Vol 22 (2018) STEREOTYPY POETYCKIE W OBRAZOWANIU SŁOWACJI W CZESKIEJ POEZJI LAT 1860-1939 Abstrakt  PDF
Dalibor Tureček
 
Vol 23 (2018) TWÓRCA W DOBIE INTERNETU. NA PRZYKŁADACH POLSKIEJ E-LITERATURY Abstrakt  PDF
Elżbieta Winiecka
 
Vol 18 (2016) "Dym uleciał, a otulona śniegiem równina Toribe oddaje nastrój żurawiego gaju”. O buddyjskiej idei przemijania i wątkach nekropolicznych w japońskiej literaturze wczesnego średniowiecza Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Adam Bednarczyk
 
Vol 15 (2014) Hüzün – melancholia turecka w Stambule Orhana Pamuka Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Katarzyna Szalewska
 
Vol 12 (2013) Galicyjska przestrzeń włożona w przestrzeń praską. Szkice Honoraty z Wiśniowskich o Hucułach i Rusinach znad Prutu Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Zofia Tarajło-Lipowska
 
Vol 15 (2014) Nowy naród nad Bałtykiem? Kaszubskie powieści Artura Jabłońskiego Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Daniel Kalinowski
 
Vol 21 (2017) ETNOOBRAZY I STEREOTYPY NARODOWE W POWIEŚCI FANTASY NIKI RAKITINEJ GONITWA I POWIEŚCI SENSACYJNEJ ANDRZEJA KURKOWA DOBRY ANIOŁ ŚMIERCI Abstrakt  PDF
Siergiej Kowalow
 
Vol 21 (2017) STEREOTYPY IDEOWE W OBRAZOWANIU SŁOWACJI W CZESKIEJ POEZJI LAT 1860–1939 Abstrakt  PDF
Dalibor Tureček
 
Vol 21 (2017) (NIE)PAMIĘĆ WIELOKULTUROWOŚCI W LITERATURZE O PRZESIEDLENIACH NA ZIEMIE ZACHODNIE Abstrakt  PDF
Kamila Gieba
 
Vol 15 (2014) Rosyjskojęzyczna literatura Białorusi: ekspansja czy tradycja wielokulturowości? Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Siargey Kavalou
 
Vol 15 (2014) "Dzieci imperium..." - Postkolonialny wymiar ukraińskiego rynku książki i prasy dla dzieci i młodzieży Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Mateusz Świetlicki
 
Vol 20 (2017) OBCOŚĆ I SWOJSKOŚĆ W PRZESTRZENI SZKOŁY I DOMU. OBRAZY NASTOLETNICH IMIGRANTÓW I REEMIGRANTÓW W WYBRANYCH POWIEŚCIACH DLA MŁODZIEŻY Z POCZĄTKU XXI WIEKU (PO ROKU 2004) Abstrakt  PDF
Beata Gromadzka
 
Vol 14 (2014) Pisanie zagłady w literaturze węgierskiej po 1989 roku. Casus Mihálya Kornisa "Podanie" Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Kinga Piotrowiak-Junkiert
 
Vol 19 (2016) Reflets de Paris dans quelques romans français et polonais de la deuxieme moitie du XIXe siecle Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Brigitte Gautier
 
Vol 23 (2018) SYNOWIE STASIA. FORMY MĘSKOŚCI KOLONIALNEJ W POWIEŚCIACH MŁODZIEŻOWYCH FERDYNANDA ANTONIEGO OSSENDOWSKIEGO Abstrakt  PDF
Wacław Forajter
 
Vol 23 (2018) WIESZCZ – BŁAZEN – LEGENDA: TRAJEKTORIA AUTORSKA ANATOLA SYSA Abstrakt  PDF
Siergiej Kowalow
 
Vol 23 (2018) PROWOKACJA, BLUŹNIERSTWO, INTERTEKSTUALNOŚĆ: STRATEGIE (AUTO)MITOLOGIZACJI W TWÓRCZOŚCI SAVY DAMJANOVA Abstrakt  PDF
Ałła Tatarenko
 
Vol 17 (2015) Procesy emancypacyjne filmowego gatunku sf w powojennej Czechosłowacji a Lemowskie reperkusje. Wstępny rekonesans Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Jacek Nowakowski
 
Vol 23 (2018) MITOLOGIE POWIEŚCIOPISARSTWA HISTORYCZNEGO (NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH Z LITERATURY POLSKIEJ PO 1945 ROKU) Abstrakt  PDF
Paweł Tomczok
 
Vol 18 (2016) Blade Runner w kombinacie zakrzywionej czasoprzestrzeni, czyli film Ridleya Scotta w powieści Shōno Yoriko Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Beata Kubiak-Ho-Chi
 
Vol 18 (2016) O pojemności semantycznej wybranych słów i wyrażeń w wybranych kontekstach, o ich konotacjach Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Agnieszka Żuławska-Umeda
 
Vol 18 (2016) Problem tożsamości w literaturze okinawskiej XX wieku (na przykładzie opowiadań Posterunkowy Ukuma Ikemiyagiego Sekihō i Matki, kobiety Nakandakari Hatsu) Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Anna Spinek-Bomke
 
1 - 25 z 54 elementów 1 2 3 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo