Pressto.

Porównania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 18 (2016) "Dym uleciał, a otulona śniegiem równina Toribe oddaje nastrój żurawiego gaju”. O buddyjskiej idei przemijania i wątkach nekropolicznych w japońskiej literaturze wczesnego średniowiecza Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Adam Bednarczyk
 
Vol 15 (2014) Hüzün – melancholia turecka w Stambule Orhana Pamuka Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Katarzyna Szalewska
 
Vol 12 (2013) Galicyjska przestrzeń włożona w przestrzeń praską. Szkice Honoraty z Wiśniowskich o Hucułach i Rusinach znad Prutu Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Zofia Tarajło-Lipowska
 
Vol 15 (2014) Nowy naród nad Bałtykiem? Kaszubskie powieści Artura Jabłońskiego Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Daniel Kalinowski
 
Vol 15 (2014) Rosyjskojęzyczna literatura Białorusi: ekspansja czy tradycja wielokulturowości? Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Siargey Kavalou
 
Vol 15 (2014) "Dzieci imperium..." - Postkolonialny wymiar ukraińskiego rynku książki i prasy dla dzieci i młodzieży Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Mateusz Świetlicki
 
Vol 14 (2014) Pisanie zagłady w literaturze węgierskiej po 1989 roku. Casus Mihálya Kornisa "Podanie" Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Kinga Piotrowiak-Junkiert
 
Vol 19 (2016) Reflets de Paris dans quelques romans français et polonais de la deuxieme moitie du XIXe siecle Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Brigitte Gautier
 
Vol 17 (2015) Procesy emancypacyjne filmowego gatunku sf w powojennej Czechosłowacji a Lemowskie reperkusje. Wstępny rekonesans Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Jacek Nowakowski
 
Vol 18 (2016) Blade Runner w kombinacie zakrzywionej czasoprzestrzeni, czyli film Ridleya Scotta w powieści Shōno Yoriko Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Beata Kubiak-Ho-Chi
 
Vol 18 (2016) O pojemności semantycznej wybranych słów i wyrażeń w wybranych kontekstach, o ich konotacjach Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Agnieszka Żuławska-Umeda
 
Vol 18 (2016) Problem tożsamości w literaturze okinawskiej XX wieku (na przykładzie opowiadań Posterunkowy Ukuma Ikemiyagiego Sekihō i Matki, kobiety Nakandakari Hatsu) Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Anna Spinek-Bomke
 
Vol 10 (2012) Poeta, poecie, poetę... Pomiędzy artystyczną wolnością a intencją autora… Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Daniel Tomczak
 
Vol 19 (2016) Podporządkowani jutra. Chorwacka proza dystopijna w ujęciu postkolonialnym Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Aleksandra Wojtaszek
 
Vol 10 (2012) Podwójne spojrzenie Miłosza na Wschód i Zachód – jego wizerunek Rosji i Niemiec Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Alois Woldan
 
Vol 16 (2015) Krytyka postkolonialna, literacka aksjologia, literatura serbska Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Slobodan Vladusić
 
Vol 12 (2013) Próba określenia i uporządkowania znaczeń związanych z geopoetyką Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Oksana Weretiuk
 
Vol 15 (2014) "Ormiańskie nagrobki." Poezja Sándora Kányádiego wobec transformacji Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Kinga Piotrowiak-Junkiert
 
Vol 18 (2016) Nieznane oblicze Kusamy Yayoi – japońskiej artystki i pisarki Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Paweł Pachciarek
 
Vol 13 (2013) Międzytekst. Literatura między kulturami narodowymi Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Mieczysław Dąbrowski
 
Vol 15 (2014) Pamięć i zapomnienie a dziedzictwo Jugosławii. Przypadek chorwackiej i serbskiej literatury emigracyjnej - rozpoznania wstępne Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Sylwia Nowak-Bajcar
 
Vol 13 (2013) Akademicki kolonializm. Sytuacja holocaust studies w Polsce Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Paweł Wolski
 
Vol 13 (2013) Kosmopolityzm i lokalność w literaturze światowej Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Neil Lazarus
 
Vol 14 (2014) Przez otwór w beczce: Łotwa postkolonialna według Agnesy Bule Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Justyna Prusinowska
 
Vol 15 (2014) Reaktualizacja traumatycznej pamięci zbiorowej we współczesnej literaturze ukraińskiej. Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Oksana Puchońska
 
1 - 25 z 34 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo