Pressto.

Porównania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 14 (2014) Stereotypizacja obrazu Polaków w literaturze ukraińskiej na początku XX wieku z uwzględnieniem współczesnych reminiscencji Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Ryszard Kupidura
 
Vol 17 (2015) Architektura w okresie postkolonialnym Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Tibor Žilka
 
Vol 14 (2014) Przez otwór w beczce: Łotwa postkolonialna według Agnesy Bule Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Justyna Prusinowska
 
Vol 17 (2015) Materialne ślady minionej zależności i ich współczesne odczytanie w przestrzeni miejskiej Szczecina Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Małgorzata Praczyk
 
Vol 11 (2012) Przestrzenie kontestacji w twórczości Bohumila Hrabala, Mirona Białoszewskiego i Wolfganga Hilbiga Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Emilia Kledzik
 
Vol 14 (2014) Renata Šerelytė i Sigitas Parulskis. Dwa przypadki uwikłania litewskiej prozy po roku 1991 w dyskurs postzależnościowy Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Marta Kowerko-Urbańczyk
 
Vol 11 (2012) Melancholia dyskursu kresoznawczego Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Dariusz Skórczewski
 
Vol 14 (2014) Słowiańsko-germańska tragifarsa literacka – post(-)kolonialna konfrontacja wschodu i zachodu w twórczości Andrzeja Stasiuka Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Arkadiusz Kalin
 
Vol 13 (2013) Ironiczny i nostalgiczny wizerunek lat sześćdziesiątych na Węgrzech w filmie Lalunie (Csinibaba, 1997) Pétera Tímára Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Grzegorz Bubak
 
Vol 14 (2014) Alternatywna miara wielkości? Postkolonialne uwarunkowania wizji hegemonicznej przeszłości polski w wybranych historiach alternatywnych Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Natalia Lemann
 
Vol 13 (2013) Siedmiogród we współczesnym filmie węgierskim. Figury (auto)kolonizacji Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Aleksandra Muga
 
Vol 15 (2014) Reaktualizacja traumatycznej pamięci zbiorowej we współczesnej literaturze ukraińskiej. Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Oksana Puchońska
 
Vol 13 (2013) Orient w fabularnym polskim filmie powojennym. Rekonesans Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Jacek Nowakowski
 
Vol 15 (2014) Whose crisis? Russian Intelligentsia and the Ukrainian Question - Coming to Terms Abstrakt
Mykola Riabchuk
 
Vol 13 (2013) Czy możliwe jest dzisiaj w Polsce kino kolonialne? Przypadek Pani z Ukrainy Pawła Łozińskiego Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Dobrochna Dabert
 
Vol 15 (2014) Ironia postkolonialna. Język politycznej poprawności jako tworzywo literackie w polskiej prozie po 1989 r. Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Emilia Kledzik
 
Vol 13 (2013) Necessary fictions w polskiej prozie po 1989 roku Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Emilia Kledzik
 
Vol 15 (2014) Wilk w Rosji. Subaltern? W imperium? (Polemika z konceptem "postzależności") Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Mieczysław Dąbrowski
 
Vol 13 (2013) Inny kolonializm. O możliwości zaaplikowania metodologii postkolonialnej do studiów nad Europą postkomunistyczną Abstrakt
Mykoła Riabczuk
 
Vol 15 (2014) Język(i) postkolonialności - historia studiów postkolonialnych w zarysie Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Dorota Kołodziejczyk
 
Vol 13 (2013) Gdzie jest miejsce dla Europy Środkowej i Wschodniej w przestrzeni postkolonialnej? Możliwe trajektorie podróży Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Dorota Kołodziejczyk
 
Vol 16 (2015) Polska postkolonialność w krzywym (?) zwierciadle publicystyki Rafała Ziemkiewicza Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Tomasz Nakoneczny
 
1 - 22 z 22 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo