Pressto.

Porównania

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Vol 19 (2016) Dwa mity a dwie formacje kulturowe (w porównaniu) Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Lidia Wiśniewska
 
Vol 23 (2018) PROWOKACJA, BLUŹNIERSTWO, INTERTEKSTUALNOŚĆ: STRATEGIE (AUTO)MITOLOGIZACJI W TWÓRCZOŚCI SAVY DAMJANOVA Abstrakt  PDF
Ałła Tatarenko
 
Vol 11 (2012) Hobbici u bram Europy. Postmodernistyczna geopolityka w powieści Artura Kilnaua Pikielhauba Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Siarhiej Kawalou
 
Vol 12 (2013) Dyskurs maskulinistyczny literaturze ukraińskiej XX i początku XXI wieku. Wybrane aspekty projektu badawczego Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Agnieszka Marusiak
 
Vol 14 (2014) Stereotypizacja obrazu Polaków w literaturze ukraińskiej na początku XX wieku z uwzględnieniem współczesnych reminiscencji Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Ryszard Kupidura
 
Vol 14 (2014) „Narcyz bez twarzy?” Postkolonialne oblicza Danila Kiša Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Sylwia Nowak-Bajcar
 
Vol 16 (2015) Współczesna proza serbska i dylematy postkolonializmu Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Igor Perišić
 
Vol 18 (2016) Abe Kōbō – między modernizmem a postmodernizmem. Rozważania wokół powieści Kangurowy notatnik Abstrakt  PDF  EPUB  MOBI
Mikołaj Melanowicz
 
1 - 8 z 8 elementów

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo