[1]
Iwanek, S. 2017. O świętej przestrzeni, Stanisławie Vincenzie i Eliadem. Próba konfrontacji religioznawstwa z literaturą. Polonistyka. Innowacje. 6 (grudz. 2017), 147–158. DOI:https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.10.