(1)
Iwanek, S. O świętej Przestrzeni, Stanisławie Vincenzie I Eliadem. Próba Konfrontacji Religioznawstwa Z Literaturą. 10.14746/pi 2017, 147-158.