(1)
Kowalikowa, J. Miłośnictwo Polszczyzny pięknej, Poprawnej I Sprawnej – Jako Nieodzowny składnik Szkolnej Edukacji językowej Skierowanej Ku wartościom. 10.14746/pi 2018, 11-28.