(1)
Latoch-Zielińska, M. Polska I polskość W Tekstach Kultury Popularnej (na przykładzie Wybranych Piosenek). 10.14746/pi 2020, 183-198.