(1)
Kołodziej, P. Raport Z oblężonego świata. 10.14746/pi 2020, 109-140.