(1)
Wróblewski, M. Zabawy Literackie W Szkole Podstawowej – Czytanie, Pisanie I Interpretacja głosowa. 10.14746/pi 2020, 185-198.