(1)
Kilanowski, P. Przy Sublokatorskim Oknie. O Oknie Na Tamtą Stronę Władysława Szlengla. 10.14746/pi 2021, 21-42.