(1)
Federowicz, M. . Imperatyw dziaƂania. 10.14746/pi 2022, 9-20.