(1)
Kania, A. Okołoliteracka Edukacja Obywatelska W Kanadzie a Potrzeba Polskich rozwiązań Programowych. 10.14746/pi 2022, 47-56.