(1)
Nocoń, J. Powinności kształcenia językowego W L1 a niektóre Aspekty Lingwistyki Poststrukturalistycznej. 10.14746/pi 2022, 117-128.