Jewdokimow, D. (2017). Pamięć zobowiązana. Rzecz o książce Anety Prymaki-Oniszk Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy. Polonistyka. Innowacje, (6), 85–98. https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.6