Żygowska, J. (2017). To jest właśnie ta chwila. Uchodźcy w najnowszych polskich książkach i teatrze dla młodych odbiorców (przegląd). Polonistyka. Innowacje, (6), 131–146. https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.9