Iwanek, S. (2017). O świętej przestrzeni, Stanisławie Vincenzie i Eliadem. Próba konfrontacji religioznawstwa z literaturą. Polonistyka. Innowacje, (6), 147–158. https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.10