Jarosz, B. (2017). Literatura hipertekstowa a preferencje czytelnicze młodzieży (implikacje dydaktyczne). Polonistyka. Innowacje, (6), 193–206. https://doi.org/10.14746/pi.2017.6.13