Kowalikowa, J. (2018). Miłośnictwo polszczyzny pięknej, poprawnej i sprawnej – jako nieodzowny składnik szkolnej edukacji językowej skierowanej ku wartościom. Polonistyka. Innowacje, (7), 11–28. https://doi.org/10.14746/pi.2018.7.2