Zawadzka, D. (2019). Filomaci w pamięci narodowej i regionalnej – na przykładzie podlaskich członków towarzystw wileńskich. Polonistyka. Innowacje, (9), 15–34. https://doi.org/10.14746/pi.2019.9.2