Myrdzik, B. . (2020). O potrzebie kształtowania autonomii poznawczej i egzystencjalnej na lekcjach nie tylko języka polskiego. Polonistyka. Innowacje, (11), 7–20. https://doi.org/10.14746/pi.2020.11.2