Latoch-Zielińska, M. (2020). Polska i polskość w tekstach kultury popularnej (na przykładzie wybranych piosenek). Polonistyka. Innowacje, (11), 183–198. https://doi.org/10.14746/pi.2020.11.14