Bobiński, W. (2020). Zawód: reporter. Filmowy dyskurs o dziennikarstwie na lekcjach języka polskiego. Polonistyka. Innowacje, (12), 71-92. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.5