Wróblewski, M. (2020). Zabawy literackie w szkole podstawowej – czytanie, pisanie i interpretacja głosowa. Polonistyka. Innowacje, (12), 185-198. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.11