Wileczek, A., & Sroka, A. (2020). „Wczytywanie sztuki” – performatywnym odczytywaniem siebie. Polonistyka. Innowacje, (12), 199-208. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.12