Zętar, J., & Kowalski, Łukasz. (2020). Technologie i opowiadanie o przeszłości a wyzwania animacji kultury. Polonistyka. Innowacje, (12), 221-232. https://doi.org/10.14746/pi.2020.12.14